Termeni și condiții

Home »  Termeni și condiții

Mentiuni legale

Termeni generali

Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.turism-bocsa.ro (denumit în continuare site-ul) stabilesc care sunt conditiile în care orice persoana poate accesa acest site si serviciile oferite prin intermediul site-ului. Acesti Termeni si Conditii au valoarea unei conventii încheiate între Primaria Comunei Bocsa (denumita în continuare PCB), în calitatea sa de detinator si administrator al site-ului si de furnizor al serviciilor www.turism-bocsa.ro, si orice persoana care acceseaza site-ul sau care doreste sa utilizeze serviciile www.turism-bocsa.ro. Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului si utilizarea serviciilor acestuia.

Protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, PCB va administra în conditii de siguranta si numai pentru scopuri specificate, datele personale furnizate de catre Utilizatori.

Utilizatorii sunt informati atunci când datele personale furnizate de catre ei sunt prelucrate în scopul oferirii în conditii optime, de catre PCB, a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate si a serviciilor de statistica. La categoria dedicata Utilizatorilor, acestia furnizeaza date personale pentru a-si crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite de catre PCB. Crearea unui cont pentru Utilizatori se va realiza în baza unui contract semnat între PCB si Utilizator, nerespectarea termienilor din contract determinând stergerea datelor Utilizatorului. Pentru mai multe detalii Utilizatorii sunt rugati sa contacteze direct PCB: tel. +40260-623682, e-mail: bocsa@cjsj.ro

Materialele si informatiile accesibile

Continutul, design-ul, elementele de grafica, sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului în care este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si/sau catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) apartin PCB si reprezinta Con?inutul site-ului.

Continutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale prin afisare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afisare a unei pagini web si/sau prin imprimare/descarcare, în scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate în acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Orice utilizare a Continutului site-ului de catre terte persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al PCB si în conditiile stabilite în mod exclusiv de catre PCB. Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distributia partiala, integrala sau modificata, facuta pe un site de internet sau în orice alta parte, a Continutului site-ului sau a oricarei parti a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal si necomercial. PCB îsi rezerva dreptul de a actiona în instanta orice persoana si/sau entitate care încalca prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Continutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi facute la: bocsa@cjsj.ro

Orice persoana care expediaza în orice mod informatii ori materiale catre site îsi asuma obligatia de a nu prejudicia drepturile de autor precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca în legatura cu materialele si informatiile transmise catre site, iar persoanele care expediaza în orice mod informatii ori materiale înteleg si accepta ca încalcarea acestei obligatii nu poate angaja în nici un mod raspunderea PCB, ci numai raspunderea persoanelor respective.

PCB nu pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care utilizatorii le furnizeaza sau le posteaza. Prin transmiterea materialelor, utilizatorii sunt de acord sa acorde PCB permisiunea de a utiliza materialele inclusiv sa le copieze, distribuie, transmite, publice, reproduca, modifice si sa le traduca, de a mentiona numele lor în legatura cu materialele pe care le-au transmis si dreptul de a cesiona toate aceste drepturi oricarui partener al sau. Nu se vor pretinde si nici acorda nici un fel de compensatii pentru utilizarea materialului în felul aratat mai sus.

Limitarea raspunderii

PCB nu îsi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii site-ului. PCB va face toate eforturile pentru a asigura acuratetea si corectitudinea informatiilor cuprinse în site si va încerca sa corecteze erorile si omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, PCB nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informatiilor furnizate de catre partenerii sai comerciali si/sau de catre Utilizatori precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informatii.

În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere PCB pentru orice actiune judiciara sau extrajudicira, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului. În caz de forta majora, echipa PCB este exonerata total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la: erori de functionare ale echipamentului tehnic al PCB, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure PCB de si împotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fara niciun fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului în legatura cu utilizarea serviciilor www.turism-bocsa.ro.

Modificarea Termenilor si Conditiilor

PCB are dreptul de a modifica oricând si în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii fara nicio notificare prealabila si fara a fi obligata sa îndeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de www.turism-bocsa.ro intervenita oricând dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a înceta de îndata accesarea site-ului si/sau utilizarea în orice mod a serviciilor site-ului.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor site-ului si ale PCB, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legea româna în vigoare.

Orice litigiu nascut din sau în legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca româna competenta aflata în raza teritoriala a comunei Bocsa.

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes